همه نوشته‌ها در 'اخبار' اشتراک

شور انتخابات ۲

شور انتخابات در بین مردم مهردشت :

شور انتخابات

حضور باشکوه مردم مهردشت در پای صندوقهای رای