همه نوشته‌های برچسب 'انتخابات مهردشت ابرکوه بخش بهمن عکس انتخابات شور انتخابات'

شور انتخابات ۲

شور انتخابات در بین مردم مهردشت :

شور انتخابات

حضور باشکوه مردم مهردشت در پای صندوقهای رای